đầu tư

Vừa mới đây UBND tỉnh Kiên Giang được yêu cầu phối hợp cùng với Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch tham vấn ý kiên người dân tại Phú Quốc thông qua các cơ quan chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã hội cùng các doanh nghiệp để tiến hành kế hoạch […]

0977.095.567